Ir Sassenstraat 30 | 7071 BC | Ulft | Tel: 0315-630604 | Gsm: 06-51865843

Aanvalsplattegronden

Aanvalsplattegronden zijn niet bestemd voor medewerkers en bezoekers.

Te veel informatie leidt immers af van het hoogst noodzakelijke, namelijk het pand op een veilige manier zo snel mogelijk te verlaten.

De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de benodigde informatie verstrekken voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties bij de acties die zij moeten uitvoeren in geval van een calamiteit in en om het gebouw. Aanvalsplattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit door de brandweer in het gebouw. Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving snel kunnen inschatten en waarborgen. De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan deontruimingsplattegrond omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten. Bovendien is een aanvalsplattegrond van een gebouw nodig bij het aanvragen van de gebruiksvergunning.

De Aanvalsplattegronden van BVB worden ontworpen en getekend conform de norm NEN-1414.