Ir Sassenstraat 30 | 7071 BC | Ulft | Tel: 0315-630604 | Gsm: 06-51865843

Bedrijfsnoodplannen

Wanneer een bedrijfsnoodplan?

Uit de Risico-Inventarisatie kan de eis volgen om een bedrijfsnoodplan op te stellen. Het bedrijfsnoodplan dient als basis voor de bestrijding van de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen en kan de volgende deelplannen bevatten. 

Beveiligingsplan:
Het beveiligingsplan omschrijft de te nemen maatregelen bij extreme calamiteiten, zoals ordeverstoringen, terreuracties en bommeldingen.

Veiligheidsplan:
Het veiligheidsplan heeft betrekking op de te nemen maatregelen voor het opvangen van de dagelijkse bedrijfsrisico’s zoals persoonlijke veiligheid en brandveiligheid.

Het bedrijfsnoodplan wordt op de organisatie en specifieke situaties toegesneden, zodat er een effectief instrument ontstaat, waarmee tijdens een calamiteit snel op de situatie ingespeeld kan worden.